محل تبلیغات شما
سوال یک: هر یک از جمله های زیر را با عدد یا واژه ی مناسب کامل کنید. الف) هر عدد صحیح منفی از هر عدد صحیح مثبت . است. ب) حاصل عبارت (۵-۸-۹) برابر با . است. ج) هر عدد صحیح . از هر عدد صحیح . بزرگتر است. د) تمام اعداد صحیح منفی از صفر . هستند. ه) عدد . نه مثبت است و نه منفی. سوال دوم: جمله های درست و جمله های نادرست را مشخص کنید. بقیه در ادامه مطلب

ریاضی(شگفتی های اعداد)

هفت راهکار برای افزایش دقت درمطالعه

راز عجیب دربارۀ عدد 9

عدد ,صحیح ,سوال ,جمله ,منفی ,های ,عدد صحیح ,هر عدد ,جمله های ,مثبت است ,منفی از

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها