محل تبلیغات شما
جاهای خالی را پر کنید. ١_ اصفهان در قرون اولیه اسلامی به دو قسمت جی و . تقسیم شده است. ٢_ نام کلیسای معروف اصفهان . است. ٣_ کتیبه های مسجد امام به قلم استاد . نوشته شده است. ۴_ یکی از نشانه های معماری اسلامی است. بقیه سوالات در ادامه مطلب

ریاضی(شگفتی های اعداد)

هفت راهکار برای افزایش دقت درمطالعه

راز عجیب دربارۀ عدد 9

اصفهان ,اسلامی ,های ,۴ ,یکی ,استاد ,شده است ,است ۴ ,۴ یکی ,یکی از ,از نشانه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Faith