محل تبلیغات شما
اگر عددی را در 9 ضرب کنید، جواب هر چه باشد، مجموع رقم های آن مساوی 9 می شود. مثلاً اگر 46 را در 9 ضرب کنید، می شود 414. حالا اگر این عددها را با هم جمع کنید، برابر 9 می شود. مثال دیگر: 593043 9=5337387 حالا رقم های جواب را با هم جمع می کنیم: 5+3+3+7+3+8+7=36 3+6=9 هر وقت عددی را در 9 ضرب کردیم، می توانیم این طوری امتحانش کنیم.

ریاضی(شگفتی های اعداد)

هفت راهکار برای افزایش دقت درمطالعه

راز عجیب دربارۀ عدد 9

کنید، ,ضرب ,حالا ,هم ,کنیم ,های ,می شود ,9 ضرب ,در 9 ,را در ,را با

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها