محل تبلیغات شما
تقسیم‌اعداد اعشاری دو نوع است: نوع اول و نوع دوم. نوع اول یعنی فقط مقسوم اعشاری باشد و نوع دوم یعنی علاوه بر مقسوم، مقسوم علیه هم اعشاری باشد. روش نوع اول: یک خط راست از ممیز میکشیم و قسمت صحیح و اعشاری جدا میشود و قسمت صحیح را مانند تقسیم عادی حل میکنیم‌ وقتی به ممیز رسیدیم یک ممیز در خارج قسمت قرار میدهیم و سپس بقیه بقیه را ساده برهم تقسیم میکنیم. روش نوع دوم: باید مقسوم و مقسوم علیه رابر 1000,100,10یا.

ریاضی(شگفتی های اعداد)

هفت راهکار برای افزایش دقت درمطالعه

راز عجیب دربارۀ عدد 9

نوع ,اعشاری ,مقسوم ,قسمت ,ممیز ,تقسیم ,نوع اول ,نوع دوم ,اعشاری باشد ,روش نوع ,قسمت صحیح

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گروه دبیران عربی متوسطه دوم کامیاران