محل تبلیغات شمابه نام خدا

نکته ای جالب در مورد عدد 9

اگر عددی را در 9 ضرب کنید، جواب هر چه باشد، مجموع رقم های آن مساوی 9 می شود. مثلاً

اگر 46 را در 9 ضرب کنید، می شود 414. حالا اگر این عددها را با هم جمع کنید، برابر 9 می شود.
مثال دیگر: 593043 9=5337387
حالا رقم های جواب را با هم جمع می کنیم:
5+3+3+7+3+8+7=36
3+6=9
هر وقت عددی را در 9 ضرب کردیم، می توانیم این طوری امتحانش کنیم.

 اگر عددی را در 9 ضرب کنید، جواب هر چه باشد، مجموع رقم های آن مساوی 9 می شود. مثلاً اگر 46 را در 9 ضرب کنید، می شود 414. حالا اگر این عددها را با هم جمع کنید، برابر 9 می شود. مثال دیگر: 593043 9=5337387 حالا رقم های جواب را با هم جمع می کنیم: 5+3+3+7+3+8+7=36 3+6=9 هر وقت عددی را در 9 ضرب کردیم، می توانیم این طوری امتحانش کنیم.
تقسیم‌اعداد اعشاری دو نوع است: نوع اول و نوع دوم. نوع اول یعنی فقط مقسوم اعشاری باشد و نوع دوم یعنی علاوه بر مقسوم، مقسوم علیه هم اعشاری باشد. روش نوع اول: یک خط راست از ممیز میکشیم و قسمت صحیح و اعشاری جدا میشود و قسمت صحیح را مانند تقسیم عادی حل میکنیم‌ وقتی به ممیز رسیدیم یک ممیز در خارج قسمت قرار میدهیم و سپس بقیه بقیه را ساده برهم تقسیم میکنیم. روش نوع دوم: باید مقسوم و مقسوم علیه رابر 1000,100,10یا.
سوال یک: هر یک از جمله های زیر را با عدد یا واژه ی مناسب کامل کنید. الف) هر عدد صحیح منفی از هر عدد صحیح مثبت . است. ب) حاصل عبارت (۵-۸-۹) برابر با . است. ج) هر عدد صحیح . از هر عدد صحیح . بزرگتر است. د) تمام اعداد صحیح منفی از صفر . هستند. ه) عدد . نه مثبت است و نه منفی. سوال دوم: جمله های درست و جمله های نادرست را مشخص کنید. بقیه در ادامه مطلب
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست


جاهای خالی را پر کنید. ١_ اصفهان در قرون اولیه اسلامی به دو قسمت جی و . تقسیم شده است. ٢_ نام کلیسای معروف اصفهان . است. ٣_ کتیبه های مسجد امام به قلم استاد . نوشته شده است. ۴_ یکی از نشانه های معماری اسلامی است. بقیه سوالات در ادامه مطلب

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

بهداشت عمومی 96 گفتاردرمانی سیستان و بلوچستان_ایرانشهر علوم تربیتی